اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 651
تعداد پذیرش 320
تعداد عدم پذیرش 264
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 110

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 321
تعداد مشاهده مقاله 180750
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 118773
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 209 روز
متوسط زمان داوری 62 روز
درصد پذیرش 49 %