اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 611
تعداد پذیرش 303
تعداد عدم پذیرش 250
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 105

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 303
تعداد مشاهده مقاله 91917
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 52434
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 217 روز
متوسط زمان داوری 64 روز
درصد پذیرش 50 %