اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 599
تعداد پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش 245
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 103

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 79646
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30959
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 217 روز
متوسط زمان داوری 64 روز
درصد پذیرش 49 %