اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 577
تعداد پذیرش 283
تعداد عدم پذیرش 232
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 99

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 56964
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22055
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 228 روز
متوسط زمان داوری 66 روز
درصد پذیرش 49 %