اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 631
تعداد پذیرش 311
تعداد عدم پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 106

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 309
تعداد مشاهده مقاله 105026
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 74288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 215 روز
متوسط زمان داوری 63 روز
درصد پذیرش 49 %