تکمیل فرم های تعارض منافع و تعهد نویسندگان

نویسندگان محترم لازم است به این نکته توجه فرمایند که لازم است در مراحل ثبت و ارسال مقالات، فرم‌های زیر را نیز تکمیل و همراه سایر فایلها در وبسایت آپلود نمایند.

دانلود فرم تعارض منافع