مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، رئیس انجمن مهندسی زلزله

چکیده

اتصالات بکار رفته در ساختمان‌ها ممکن است در یکی از رده‌های صلب، نیمه صلب یا مفصل قرار داشته باشد. فرض رفتار کاملا مفصل یا صلب برای یک اتصال ممکن است همیشه در راستای اطمینان در طراحی یک سازه نباشد به همین دلیل در این مطالعه سعی شد تا رفتار اتصالاتی که به طور معمول در ساخت و ساز‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته بررسی شود.

در مطالعات آزمایشگاهی به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها همواره فرضیاتی در نظر گرفته میشود که ممکن است نتایج حاصل از یک آزمایش را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل بهترین آزمایشگاه برای تعیین رفتار اعضای یک ساختمان بررسی آن‌ها پس از تجربه یک زمین‌لرزه است. یکی زمین‌لرزه‌هایی که میتوان از آن در بررسی رفتار اعضای یک ساختمان بهره جست زلزله سرپل‌ذهاب-ازگله است چرا که ساختمان‌های احداث شده در شهر سرپل ذهاب عموما پس از جنگ بین کشور ایران و عراق (1359-1367) بوده که میتوانند نماینده‌ای از ساختمان‌های مهندسی کشور باشند. هرچند چندین سال از احداث این ساختمان‌ها میگذرد ولی اتصالات بکار رفته در آن‌ها همچنان در بسیاری از ساخت و سازهای کشور مورد استفاده قرار میگیرد.براساس مشاهدات میدانی، اتصالات مربوط به ساختمان‌های فولادی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد: 1- اتصال با ورق روسری و زیرسری به همراه سخت‌کننده؛ 2- اتصال نشیمن‌ ساده به همراه سخت‌کننده؛ 3- اتصال نشیمن‌ ساده به همراه سخت کننده و ورق برشگیرجان؛ 4- اتصال ساده به همراه ورق واسط؛ در این مطالعه به منظور بررسی رفتار و آسیب‌های ایجاد شده‌ی این اتصالات در طول زلزله، مدل آزمایشگاهی هر گروه با مقیاس واقعی ساخته شد و تحت بارگذاری سیکلی منحنی لنگر-دوران آنها مشخص شد. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی دو اتصال گروه یک و چهار در رده اتصالات صلب قرار گرفت و دو گروه دو و سه در رده اتصالات نیمه‌صلب و شکننده ارزیابی شد.

در نهایت برای تعیین رفتار این اتصالات در حالت آسیب‌دیده، منحنی هیسترزیس اتصالات مورد تحلیل قرار گرفت و پارامترهای اصلاح سختی، مقاومت و شکل‌پذیری استخراج شد سپس دو سطح آسیب برای هر یک از چهار گروه اتصال در نظر گرفته و منحنی رفتاری آن‌ها در هر یک از دو سطح آسیب ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1400