کلیدواژه‌ها = تحلیل ارتجاعی تاریخچه زمانی
بررسی رفتار ساده شده سازه با حرکت گهواره ای توسط هسته صلب به همراه تیرهای پیوند

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 87-102

غلامرضا لگزیان؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ محمود حسینی