بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی صلب پس از آتش سوزی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

ساختمان­های زیادی به دلایل مختلف آتش­سوزی را تجربه می­کنند. مشاهدات نشان می­دهد بسیاری از آنها که همچنان پایدار مانده­اند با اصلاح ظاهر سازه به کاربری خود ادامه می­دهند. با وجود احتمال وقوع زلزله­، لازم است بررسی شود که آیا سازه در شرایط جدید همان مقاومتی که در طراحی برای آن در نظر گرفته ­شده را دارا می‌باشد یا خیر. در این مطالعه، سه قاب خمشی فولادی 4، 7 و 10 طبقه پس از طراحی، تحت دو سناریوی حریق متقارن قرار گرفته­اند. قاب­ها ابتدا مطابق بخش گرم شدن منحنی حریق پارامتری یکی از سناریوها حرارت دیده و با­ تعیین یک معیار خرابی برای قاب فولادی، حداکثر زمان و در ­نتیجه درجه حرارت متناظر برای حصول فاز سرد شدن به‌دست‌آمده است. پس از فرآیند آتش­سوزی-سرد شدن، رفتار لرزه­ای قاب­ها با استفاده از روش تحلیل­ استاتیکی ­غیرخطی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد سازه­های حرارت­دیده، هنگامی­که تحت بارگذاری لرزه­ای قرار می­گیرند، در برش پایه­ی مشخص، تغییر مکان بیشتری نسبت به سازه­هایی دارند که پیش از زلزله، هیچ­گونه تجربه­ای از آتش­سوزی­ ندارند. همچنین تفاوت عمده‌ی سازه­های با و بدون تجربه‌ی آتش­سوزی، در جابه­جایی نسبی چند طبقه‌ی فوقانیِ موقعیت آتش­سوزی است که از مقدار جابه­جایی نسبی مجاز طبقه تجاوز می­کند. ازاین‌رو به طور لزوم باید سناریوهای محتمل و بحرانی حریق در ارزیابی­ها منظور گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Flint, G. (2005) Fire Induced Collapse of Tall Buildings. Ph.D. Thesis, University of Edinburgh, Scotland.
 2. McAllister, T.P., Gross, J.L., and Hurley, M.J. (2010) Best Practice Guidelines for Structural Fire Resistance Design of Concrete and Steel Buildings. National Institute of Standards and Technology.
 3. Behnam, B. and Ronagh, H.R. (2014) Behavior of moment‐resisting tall steel structures exposed to a vertically traveling post‐earthquake fire. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(14), 1083-1096.
 4. Reis, A., Lopes, N., and Real, P.V. (2016) Numerical study of steel plate girders under shear loading at elevated temperatures. Journal of Constructional Steel Research, 117, 1-12.
 5. Usmani, A.S., Rotter, J.M., Lamont, S., Sanad, A. M., and Gillie, M. (2001) Fundamental principles of structural behaviour under thermal effects. Fire Safety Journal, 36(8), 721-744.
 6. Ho, C.T.T. (2010) Analysis of Thermally Induced Forces in Steel Columns Subjected to Fire. Master of Science in Engineering, University of Texas, Austin.
 7. Lee, J. (2012) Elevated-Temperature Properties of ASTM A992 Steel for Structural-Fire Engineering Analysis. Ph.D. Thesis, University of Texas Austin.
 8. Maraveas, C. and Fasoulakis, Z. (2014) Post-fire mechanical properties of structural steel. 8th National Steel Structures Conference, Tripoli, Greece.
 9. Sun, R., Huang, Z., and Burgess, I.W. (2012) Progressive collapse analysis of steel structures under fire conditions. Engineering Structures, 34, 400-413.
 10. Zhao, B. (2014) Fire Resistance Assessment of Steel Structures According to Part 1-2 of Eurocode 3 (En 1993-1-2). Eurocodes: Background and Applications Structural Fire Design.
 11. ISO (1999) 834: Fire Resistance Tests - Elements of Building Construction. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
 12. Parkinson, D.L., Kodur, V., and Sullivan, P.D. (2008) Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions: A Calculation Methodology. ASCE.
 13. Eurocode 1 (2002) Action on Structures. Part 1-2: General rules. Structural Actions on Structures Exposed to Fire. EN 1991-1-2. European Committee for Standardization, CEN.
 14. Walls, R. (2014) Advanced Design of Structural Steelwork: An Introduction to Structural Fire Engineering. University of Stellenbosch, Stellenbosch.
 15. Lawson, R.M. and Newman, G.M. (1990) Fire Resistant Design of Steel Structures - A Handbook to BS 5950: Part 8. SCI Publication, 80.
 16. Iranian Seismic Code (2014) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800), Edition 3. Road, Housing and Urban Development Research Center, Iran (in Persian).
 17. Izadifard, R.A. and Hajikarimian, H. (Under Publishing) Progressive collapse of steel moment frame subjected to post-earthquake fire. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering (IJSTC), (Under Publishing).
 18. Sun, R., Huang, Z., and Burgess, I.W. (2012) The collapse behaviour of braced steel frames exposed to fire. Journal of Constructional Steel Research, 72, 130-142.
 19. Eurocode 3 (2002) Design of Steel Structures. Part 1-2: General Rules. Structural Fire Design. EN 1993-1-2. European Committee for Standardization, CEN.
 20. ASCE (2010) Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. ASCE/SEI 7-10. American Society of Civil Engineers, America.
 21. ANSI, A. (2005) AISC 360-05, Specification for Structural Steel Buildings. American Institute of Steel Construction. Inc: Chicago, IL.
 22. ETABS-V9.7.0 (2010) Extended 3D Analysis of Building Systems. Berkeley, CA, USA.
 23. ABAQUS-V6.10-1 (2010) Finite Element Analysis Software, RI, USA.