بررسی ویژگی های دینامیکی و سینماتیکی زمین لرزه 12 نوامبر 2017 سرپل ذهاب در استان کرمانشاه

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

زمین‌لرزه 12 نوامبر 2017 که در مرز شمالی عراق و غرب ایران (MW = 7.3) به وقوع پیوست، تنها زمین‌لرزه‌ی دستگاهی است که با بزرگای بیش از 7 در ناحیه شمال غربی زون تراستی زاگرس (ZTZ) ثبت گردیده است. نزدیک‌ترین شهر به کانون زمین‌لرزه، شهر ازگله با فاصله تقریبی  5 کیلومتر می‌باشد. همچنین عمق زمین‌لرزه حدود 11 کیلومتر گزارش شده است. این زمین‌لرزه موجب کشته شدن صدها نفر و مجروح شدن هزاران نفر گردیده و خسارات اقتصادی زیادی را در استان کرمانشاه به همراه داشته است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات لرزه‌ای دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه‌ای جهانی (GDSN) ، گشتاور لرزه‌ای این زمین‌لرزه با استفاده از روش کیلیس-  بورک (1960)  (Keilis-Borok) محاسبه و مقدار متوسط آن برابر 1.45E+27 دین- سانتی‌متر تعیین گردیده است. با توجه به تابع زمانی چشمه و به دست آوردن اوج تابع زمان چشمه (δt1= 1.935) و گستره زمانی که بیشترین شکستگی طی آن ایجاد می‌شود (𝛿𝑡2= 3.225) و زمان شروع افت شکستگی بر روی سطح گسل (𝛿𝑡3= 1.612)، مدت‌زمان گسیختگی این زمین‌لرزه4.998  ثانیه تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


1.    Berberian, M. (1976) Contribution to the Seismo-tectonics of Iran (part II). Report No. 39, Geological Survey of Iran.
2.    Nabavi, M.S. (1977) Aspects of Seismic Behavior of Iran, Especially the Zagros Area. Ph.D. Thesis, University London, London, 227p.
3.    Stocklin, J. (1968a) Structural history and tectonics of Iran: a review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52, 1229-1258.
4.    Berberian, M. (1995) Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectono-physics, 241, 193-224.
5.    Aghanabati, S.A. (2005) Geological of Iran. Geological Survey of Iran, Ministry of Industries and Mines, Tehran, 45p. (In Persian).
6.    Brune, J.N. (1971) Correction (to Brune, 1970). Journal of Geophys. Res., 76, 5002.
7.    Aki, K. (1967) Scaling Law of Seismic Spectrum. Journal of Geophy. Res., 72(4).
8.    Haskell, N. (1966) Total  energy  and  energy  spectral density of  elastic wave  radiation  from  propagating faults, 2, A  statistical source  model. Bull. Seism. Soc. Am., 56, 125-140.
9.    Hanks, T.C. and Wyss, M. (1972) The use of body- wave spectra in the determination of seismic source parameters. Bull. Seism. Soc. Am., 62, 561-589.
10.    Keilis-Borok, V.I. (1960) Investigation of the mechanism of earthquakes. Sov. Res. Geophys. (English Transl.) 4, 29.
11.    McCaffery, R., Abers, G., and Zwick, P. (1991) 'Inversion of teleseismic body waves'. In: Digital Seismogram Analysis and Waveform Inversion   (Ed. By W.H.K. Lee), IASPEI Software Library,    3, 81-166.
12.    Langston, C.A. and Helmberger, D.V. (1975) A procedure for modeling shallow dislocation sources. Geophys. J. Roy. Astr. Soc., 42, 117-130.
13.    Archuleta, R.J., Cranswick, E., Mueller, C., and Spudich (1982) Source Parameters of the 1980 Mammuth Lakes, California, Earthquake Sequence. Journal of Geophysical Risearch, 87, 4595-4607.
14.    Chung, W.Y. and Kanamori, H. (1980) Variations of seismic source parameters and stress drops within a descending slab and its implications in plate mechanics. Phys. Earth Planet. Inter., 23, 134-159.
15.    Husebye, E.S. and Mykkeltveit, S. (1980) Identifi-cation of Seismic Sources Earthquake or Underground Explosion. Proceeding of the NATO Advanced study Institute Held at Voksenasen, Oslo, Norway, 72-97.