تکمیل پایگاه داده تنش در مکران با نگرشی بر سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های منطقه

نوع مقاله : Articles

نویسنده

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران

چکیده

امروزه کاربردهای بسیاری برای اطلاعات میدان تنش وجود دارد. شناسایی و مدیریت مخزن، پایداری معادن، تونل، گمانه‌ها و مکان‌های دفن زباله، کالیبراسیون مدل‌های ژئومکانیکی-عددی، شبیه‌سازی‌های چهاربعدی هیدروترمومکانیکی و ارزیابی خطر زلزله با استفاده از لغزش گسلی و تجزیه‌وتحلیل پتانسیل شکست مثال‌هایی از این کاربردها هستند. با توجه به پروژه‌های جاری در زمینۀ  ارزیابی تحلیل خطر زلزله در منطقۀ مورد مطالعه آن با رهیافت مطالعات نرخ لغزش و دگرشکلی توزیع شده، بر اهمیت استفاده از پایگاه دادۀ اطلاعات تنش به‌صورت به‌روزشده و جامع، افزوده شده است. در این مطالعه کوشش شده است که اطلاعات موجود دربارۀ میدان تنش در منطقۀ مکران شامل داده‌های سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها و وارون سازی آنها و غیره به پایگاه دادۀ موجود که در پروژۀ جهانی تنش در دسترس قرار گرفته است، اضافه شود. به این ترتیب پایگاه داده‌های تنش در منطقۀ مورد نظر تا حد ممکن تکمیل شده و زمینه برای بهبود مطالعات مربوطه فراهم  آمده است. در آخر نتایج به‌دست‌آمده با مطالعات انجام شده در منطقه به روش وارون سازی تنش مقایسه شده و همخوانی مناسبی بین نتایج مشاهده شده است. 

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400