نویسنده = مرتضی جیریایی شراهی
تعداد مقالات: 2
1. جواب تحلیلی برای آبرفت اشباع یک‌بعدی تحت اثر مؤلفه قائم زلزله

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-25

مرتضی جیریایی شراهی؛ مریم‌السادات موسوی


2. تعیین ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله‌ی کوتر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-49

مرتضی جیریایی شراهی؛ سید مجتبی موسوی اوریمی