نویسنده = حسین جهانخواه
بررسی دقت روش میانگین‌گیری در تخمین تحریک ورودی به پی با در نظرگرفتن اثر تماس ناکامل در دیواره‌ها با خاک اطراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.48303/bese.2022.548337.1058

مسعود طاهری؛ حسین جهانخواه؛ پوران فلاح زاده فراشاهی


بهسازی لرزه‌ای سیستم‌ خاک- سازه با رفتار گهواره‌ای غیر ارتجاعی به کمک دیواره‌های دیافراگمی نرم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-27

10.48303/bese.2021.244328

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-65

حسین جهانخواه؛ امیر حسین پریز؛ مرتضی بسطامی؛ مجید کیانی


اثر تغییر زاویه‌ی جبهه میدان موج برشی بر کرنش های دیواره‌ی سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 31-47

امیر حسین پریز؛ حسین جهانخواه؛ مرتضی بسطامی