کلیدواژه‌ها = اندرکنش خاک و سازه
تخمین رفتار لرزه ای تونل مدفون در لنز ماسه ای به کمک یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.558223.1090

پیام شفیعی؛ محمد آزادی؛ مهران سید رزاقی


بررسی عددی و مقایسه‌ای رفتار دینامیکی و لرزه‌ای برج‌ توربین‌های بادی به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48303/bese.2023.552790.1093

شهرام توکلی فریمانی؛ نعمت حسنی؛ حمید محمدنژاد؛ آیدین غزنوی اسکوئی


ارزیابی تاثیر عدم قطعیت‌ پارامترهای خاک در مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ‌های فروریزش سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.48303/bese.2023.563145.1099

منصور آقا بابائی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ محمد امین بیاری


بررسی رفتار لرزه‏ای سیستم دوگانه دیوار برشی– قاب خمشی با در نظر گرفتن اندرکنش بین خاک و سازه

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 65-81

محمود قطرنجی؛ محمد مهدی معمارپور؛ منصور یخچالیان


تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 83-96

امین غضنفری تهران؛ ناصر خاجی؛ مهدی یزدانی