کلیدواژه‌ها = اندرکنش خاک و سازه
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان های دارای سازه دیاگرید در حالت سازه گهواره ای و فاقد گهواره ای با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


2. تأثیر میانقاب بر زمان تناوب قاب‌های خمشی فولادی و قاب‌های مهاربندی واگرا با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

سید محمد متولی امامی؛ کیانوش کیانی


3. ارزیابی شاخص خرابی قاب‌های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله‌های متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

علیرضا کرک آبادی؛ محمدایمان خداکرمی؛ فرزانه نباتی


4. بررسی رفتار لرزه‏ای سیستم دوگانه دیوار برشی– قاب خمشی با در نظر گرفتن اندرکنش بین خاک و سازه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-81

محمود قطرنجی؛ محمد مهدی معمارپور؛ منصور یخچالیان


5. تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 83-96

امین غضنفری تهران؛ ناصر خاجی؛ مهدی یزدانی