نویسنده = یاسر جعفریان
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی رفتار دینامیکی ماسه‌های کربناتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-36

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان


3. مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد


4. ارزیابی خرابی های پیش‌رونده پی های سطحی در شرایط روانگرایی با استفاده از مطالعات سانتریفیوژ

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-46

بهروز مهرزاد سلاکجانی؛ یاسر جعفریان؛ عبدالحسین حداد