نویسنده = عبداله سهرابی بیدار
تأثیر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه نیم‌سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی؛ آیدا هراتی؛ آرش شارقی


پاسخ لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دو بعدی نیم‌سینوسی متقارن و نامتقارن در برابر امواج مهاجم قائم SV

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 19-35

10.48303/bese.2021.244471

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی


بررسی اثرات زاویه بر پاسخ لرزه‌ای شیب‌های دارای لایه‌بندی افقی در اثر انتشار امواج SV

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 79-89

حسین بختیاری؛ مسعود عامل سخی؛ عبدالله سهرابی بیدار


بررسی اثرات توپوگرافی در ساختگاه سد پاکویما با روش اجزای مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-34

عبداله سهرابی بیدار؛ محسن ایثاری؛ رضا تاری‌نژاد؛ شهرام مقامی