کلیدواژه‌ها = اثرات توپوگرافی
تأثیر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه نیم‌سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی؛ آیدا هراتی؛ آرش شارقی


مدلسازی عددی اثر همجواری بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های نیم سینوسی همگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48303/bese.2023.2000487.1118

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی-بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی


بررسی اثرات توپوگرافی در ساختگاه سد پاکویما با روش اجزای مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-34

عبداله سهرابی بیدار؛ محسن ایثاری؛ رضا تاری‌نژاد؛ شهرام مقامی


بررسی اثر عوارض توپوگرافی های هم جوار بر پاسخ لرزه ای ساختگاه

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 15-32

سعید غفارپور جهرمی؛ سما کارخانه