نویسنده = محسن کمالیان
مروری بر تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع خطی: مدل ها و روش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1988686.1109

مهدی پنجی؛ فرشید یاسمی؛ عباس اسلامی حقیقت؛ محسن کمالیان


مروری بر ادبیات فنی رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2022.548336.1059

امید حیدری؛ محسن کمالیان؛ سعید سعیدی نژاد


مروری بر تحلیل دینامیکی و مدل‌سازی عددی گسل‌ها با استفاده از روش اجزای مرزی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-15

10.48303/bese.2022.252815

سید یادگار هوشیار؛ ایمان عشایری؛ محسن کمالیان


ملاحظاتی درباره وضعیت ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اصفهان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.48303/bese.2022.252672

سیدحسین هاشمی فشارکی؛ محسن کمالیان؛ ابراهیم حق شناس؛ مسعود میرمحمد صادقی


مروری بر تحلیل انتشار موج SH در عوارض توپوگرافی اورتوتروپ

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 115-129

10.48303/bese.2021.244240

سعید مجتبی زاده حسنلوئی؛ مهدی پنجی؛ محسن کمالیان


برخی ملاحظات پیرامون مدل ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اراک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 9-21

10.48303/bese.2021.244893

ایمان رئیسی زاده؛ محسن کمالیان؛ ابراهیم حق شناس؛ حمید لاجوردی


تعیین مدول برشی حداکثر محصور نشده خاک رس تثبیت شده با آهک بوسیله دستگاه المان خمشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-37

10.48303/bese.2021.243756

صیدحسن جعفری؛ سید حمید لاجوردی؛ محمد شریفی پور؛ محسن کمالیان


تکنیک‌های ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی زبر با روش خطوط مشخصه‌ی تنش

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 147-161

شروین احمدی؛ محسن کمالیان؛ فرج‌اله عسکری


بررسی اثر ساختگاه در حاشیه حوزه رسوبی از طریق پردازش های میکروترمور و تحلیل عددی

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 53-68

مهدی کوکلانی فر؛ ابراهیم حق شناس؛ محسن کمالیان؛ هادی بهادری


سرمقاله

دوره 1، شماره 1، دی 1393

محسن کمالیان