کلیدواژه‌ها = ایران
بانک داده‌های منتخب حرکات قوی زمین برای زلزله‌های ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 21-34

حمید زعفرانی؛ محمد رضا سقراط


تخمین احتمال گسیختگی قطعه‌ی شمال غربی گسل شمال تبریز، با لحاظ کردن عدم قطعیت‌های موجود

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-40

زهرا منفرد؛ حمید زعفرانی؛ جمشید فرجودی