دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1401، صفحه 1-127 
ملاحظاتی درباره وضعیت ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اصفهان

صفحه 1-12

10.48303/bese.2022.252672

سیدحسین هاشمی فشارکی؛ محسن کمالیان؛ ابراهیم حق شناس؛ مسعود میرمحمد صادقی


شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه‌های قابی

صفحه 31-41

10.48303/bese.2021.246529

پیمان داوری؛ کارن خانلری؛ محسن غفوری آشتیانی؛ محمود حسینی